4mm不锈钢十字盘头螺钉,规格:M4*5-80 201十字圆头机牙螺丝 盘头螺钉GB818-85。

由于不锈钢市场波动很大,量大时请咨询客服价格变动情况。

泰州杰创不锈钢根据客户要求定制各种非标螺丝,材质有:201、304、316、321、2520、钛钢等,欢迎来电咨询,全国免费热线:400-0523-138。

 下面以M4*30的201十字盘头螺钉为例实拍照片
现货供应4mm不锈钢十字盘头螺钉,规格:M4*5-80 201十字圆头机牙螺丝 盘头螺钉GB818-85

现货供应4mm不锈钢十字盘头螺钉,规格:M4*5-80 201十字圆头机牙螺丝 盘头螺钉GB818-85

现货供应4mm不锈钢十字盘头螺钉,规格:M4*5-80 201十字圆头机牙螺丝 盘头螺钉GB818-85

现货供应4mm不锈钢十字盘头螺钉,规格:M4*5-80 201十字圆头机牙螺丝 盘头螺钉GB818-85

现货供应4mm不锈钢十字盘头螺钉,规格:M4*5-80 201十字圆头机牙螺丝 盘头螺钉GB818-85

现货供应4mm不锈钢十字盘头螺钉,规格:M4*5-80 201十字圆头机牙螺丝 盘头螺钉GB818-85

现货供应4mm不锈钢十字盘头螺钉,规格:M4*5-80 201十字圆头机牙螺丝 盘头螺钉GB818-85

现货供应4mm不锈钢十字盘头螺钉,规格:M4*5-80 201十字圆头机牙螺丝 盘头螺钉GB818-85

现货供应4mm不锈钢十字盘头螺钉,规格:M4*5-80 201十字圆头机牙螺丝 盘头螺钉GB818-85

现货供应4mm不锈钢十字盘头螺钉,规格:M4*5-80 201十字圆头机牙螺丝 盘头螺钉GB818-85

现货供应4mm不锈钢十字盘头螺钉,规格:M4*5-80 201十字圆头机牙螺丝 盘头螺钉GB818-85

现货供应4mm不锈钢十字盘头螺钉,规格:M4*5-80 201十字圆头机牙螺丝 盘头螺钉GB818-85

» 订阅本站: http://www.0523jz.com/feed